Rezervace

Rezervace se stává závaznou po podepsání rezervační smlouvy a složení nevratné rezervační zálohy ve výši 5% ze smluvní ceny klientem a zavazuje zhotovitele po dobu 30-ti dnů rezervovat pozemek konkrétnímu zájemci. O rezervační poplatek je při koupi snížena kupní cena. Tato 30-ti denní lhůta je určena pro definitivní odsouhlasení konfigurace typu domu v základním standardu a velikosti parcely k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a financování. Rozparcelace probíhá postupně na základě požadavku klienta na velikost parcely, typ domu, modifikaci garáže. Klientské změny se řeší dodatkem v rámci lhůty výstavby.

 

VÝMĚRY, CENY A REZERVACE POZEMKŮ

  

    ETAPA č.1
   RD č.   typ domu   výměra   poznámka   stav
 1.  ECO32+2G      Prodáno
 2.  ECO32+2G       Prodáno 
 3.  ECO32      Prodáno 
 4.  ECO32+1G      Prodáno 
 5.  ECO32+2G      Prodáno 
 6.  ECO32      Prodáno 
 7.  ECO32+1G      Prodáno 
 8.  ECO32+2G      Prodáno 
 9.  ECO32      Prodáno 
 10.  ECO32+1G      Prodáno 
 11.  ECO32+2G       Prodáno 
 12.  ECO32+2G      Prodáno 

 

Při prokliku na číslo RD si můžete zobrazit jeho náhled. U typu domu pak 

podrobnější informace ke zvolenému typu.

 

    ETAPA č. 2     
 RD č.  typ domu  výměra  k předání  stav
 1.  ECO32+2G     Prodáno
 2.   ECO32+1,5G     Prodáno 
 3.   ECO32     Prodáno 
 4.   ECO32+2G      Prodáno 
 5.   ECO32+1,5G     Prodáno 
 6.   ECO30 vč.1G     Prodáno 
 7.  ECO30 vč.1G     Prodáno 
 8.  ECO30 (4+kk)     Prodáno 
 9.  ECO29 (4+kk)     Prodáno 
 10.  ECO32+2G     Prodáno 
 11.  ECO32+1,5G     Prodáno 
 B1.  ECO29 (4+kk)     Prodáno 
 B2.  ECO30 (4+kk)+1,5G     Prodáno 
 B3.  ECO29     Prodáno 
 B4.  ECO29  448   Prodáno 
 B5.  ECO29  458    Prodáno 
 B6.  ECO3O 435    Prodáno 
 B7.  ECO30+G  584    Prodáno 
 B8.  ECO29 468  2017 Prodáno 
 B9.  ECO29  442  2017  Prodáno 
 B10.  ECO30  447  2019  Prodáno 
 12.  ECO32     Prodáno 
 13.  ECO32      Prodáno 
 14.  ECO32+G      Prodáno 
 15.  ECO32+G      Prodáno 
 16.  ECO32+G    2017 Prodáno 
 17.  ECO32+G    2018  Prodáno 
 C1.11  ECO29/30+G 543   Volný
 C2.12  ECO29/30+G 519    Volný
 C3.13  ECO29+G  428   Prodáno
 C4.14  ECO29+G  455    Prodáno
 C5.15  ECO29+G  527    Prodáno
 C6.16  ECO29+G  541    Prodáno 
 C7.17  ECO29/30+G 471    Volný
 C8.18  ECO29/30+G  462    Volný 
 C9.19  ECO29/30+G 465    Volný 
 C10.20  ECO29/30+G 474    Volný 
 C11 Dětské hřiště    Neprodejné
 18.  ECO32+G     Prodáno
 19.  ECO32+G  427   Prodáno 
 20.  ECO32+G  423    Prodáno 
 21.  ECO32+G  419   Prodáno 
 22.  ECO32+G  414    Prodáno 
 23.  ECO32+G  410    Prodáno 
 24.  ECO32+G  405   Volný 
 D1.21  ECO29/30+G 533   Volný 
 D2.22  ECO29/30+G  473    Volný 
 D3.23  ECO29/30+G  464    Volný 
 D4.24  ECO29/30+G  465    Volný 
 D5.25  ECO29/30+G  514    Volný 
 D6.26  ECO32+G 421    Volný 
 D7.27  ECO32+G 406    Volný 
 D8.28  ECO29/30+G 449    Volný 
 D9.29  ECO29/30+G  449    Volný 
 D10.30  ECO29/30+G 449    Volný 
 D11.31  ECO29/30+G 461    Volný 
 D12.32  ECO    2020 Prodáno
 D13.33  ECO     Volný
 D14.34  ECO     Volný 
 D15.35  ECO     Volný 
 D16.36  ECO     Volný 
 25.  ECO32+G 401   Volný 
 26.   ECO32+G 408    Volný 
 27.   ECO32+G 403    Volný 
 28.   ECO32+G 409    Volný 
 29.   ECO32+G 404    Volný 
 30.   ECO32+G 451    Volný 
 31.   ECO32+G 416    Volný 
 32.   ECO32+G 402    Volný 
 33.   ECO32+G 442    Volný 
 34.   ECO32+G 445    Volný 
 35.   ECO32+G 446    Volný 
 36.   ECO32+G 445    Volný