Financování

Splatnost kupní ceny koresponduje s postupem výstavby a stupněm rozestavěnosti domu s tím, že celý projekt je postaven na vysokém stupni zabezpečení proti insolvenci. Developer staví z vlastních prostředků a klient hradí v následujících tranžích:

 

  • rezervační poplatek ve výši 5 % kupní ceny – při rezervaci domu (započítává se na kupní cenu)
  • záloha ve výši 15 % kupní ceny – do 15 dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí (vázáno na podpis smlouvy o úvěru)
  • záloha ve výši 10 % kupní ceny – do 15 dnů od dokončení základové desky
  • záloha ve výši 25 % kupní ceny – do 15 dnů od dokončení hrubé stavby
  • záloha ve výši 10 % kupní ceny – do 15 dnů po osazení oken
  • záloha ve výši 10 % kupní ceny – do 15 dnů po provedení vnitřních omítek
  • záloha ve výši 10 % kupní ceny – do 15 dnů po provedení fasády
  • záloha ve výši   5 % kupní ceny – do 15 dnů po přípravě ke kolaudaci
  • doplatek ve výši 10 % kupní – do 15 dnů od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí