Jak připravit hrob na Dušičky?  Postup čištění hrobu na Dušičky krok za krokem. 

Teraco 

Je materiál zhotovený ze směsi cementu a drobného štěrku sbroušený do hladkého až lesklého povrchu. Z teraca se vyráběly obrubníky a náhrobní desky především v druhé polovině minulého století. Teraco lze čistit mechanicky (kartáč, saponát, eventuálně přípravek na čistění domácí sanitární keramiku či dlažbu). Teraco znečistěné rzí či mastnotou snese i čistící prostředky na kámen, které jsou zhotoveny na bázi kyselin nebo alkalické (teraco je inertní). Při jejich použití je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny na obalu přípravku.

 

Travnatý nebo hlinitý rov 

Všechen plevel vyplejeme, odstraníme veškeré zbytky letniček, ponecháme jen trvalky nebo keříky. Zeminu zkypříme a hrabičkami urovnáme. Ještě před zámrazem můžeme v hlinitém rovu vyhloubit jamky, do nichž na Dušičky uchytíme například květináče s rostlými chryzantémami (doubky) – jamky zajistíme tak, že v nich dočasně ponecháme nějaký levný plastový květináč. Jestliže máme na hlinitém rovu vysázeny například pásy macečeš, úhledně je přikryjeme čerstvým chvojím. Travnatý rov sestříháme nebo sežneme, zbavíme nečistot. Trávní plochu můžeme přiset nějakým ušlechtilým travním semenem a dobře zalít.

 
 

Žulový náhrobek 

Žulu obvykle postačí vydrhnout kartáčem a silnějším saponátem. Na leštěnou žulu nebudeme používat ocelový kartáč. V případě úporných skvrn můžeme na žulu použít i chemická rozpouštědla nebo čističe sanitární keramiky na bázi kyselin, jakož i docela obyčejný ocet. Tyto kyselé přípravky rozpustí minerální usazeniny.

 
 
 
 

Mramor 

Mramorový náhrobek můžeme čistit jemným kartáčem a tekutými bezfosfátovými „písky,“ které používáme na nádobí. Kámen před čistěním namočíme, pak důkladně opláchneme. Pamatujme si, že mramor nesmí přijít do styku s kyselinami (leptají ho, a to se týká i octu), a dále s rozpouštědly (rozpuštěná nečistota vsakuje do kamene a barví jej).

 

Pískovec 

Údržba pískovcového náhrobku je asi nejnáročnější. Porézní pískovec snadno nasáká nečistoty, snadno zarůstá lišejníky a snadno se drolí. Pískovcový náhrobek nejprve nasucho vyčistíme rýžovým kartáčem a teprve pak kámen citlivě vydrhneme vodou s šetrnějším bezfosfátovým prostředkem. 

 

 

Mechem a lišejníky zarůstají i betonové náhrobky

Neprve rostliny mechanicky odstraníme, pak kámen mokrou cestou vydrhneme a ošetříme přípravkem proti plísním a mechům se silným dezinfekčním účinkem. Odstraňuje a předchází tvorbě a ukládání vodních řas, plísní a hub. Může být použit pro účely prevence při dezinfekci a čištění náhrobků.

 

 

Cestičku kolem hrobu vyplejeme. Jestliže příliš zarůstá, můžeme ji pokropit herbicidním prostředkem. Dobrým řešením je vysypat cestičku (nebo i některé části rovu) kamennou drtí. 

 Co všechno potřebujete a u nás nakoupíte: